რისპერიგამა 4მგ / Risperigamma® 4mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002968
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რისპერიგამა 4მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Risperigamma® 4mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Risperidone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 4მგ შემოგარსული ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 4mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Greece
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 12.10.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს „ჯი-პი-სი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით: სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 04.08.10
2. აღიარებითი 04.08.10