ფენტალისი 50µg/h / Fentalis® 50µg/h
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002963
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფენტალისი 50µg/h
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Fentalis® 50µg/h
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Fentanyl
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტრანსდერმალური ემპლასტრო №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Transdermal plaster #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.07.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით ფორმა №1 (I ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს „ჯი-პი-სი“
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 04.08.10
2. აღიარებითი 04.08.10