პანტოქსონი / Pantoxon
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-003022
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პანტოქსონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Pantoxon
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ceftriaxone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1გ/3,5მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონში + 3,5მლ გამხსნელი -1%-იანი ლიდოკაინის ხსნარი ამპულაში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 1g/3,5ml for solution for I.M. injection in vial + 3.5ml solvent - 1% solution of Lydocaine in ampoule
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.08.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: უვადო
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
ცვლილება "06.12.101. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.r.l. (იტალია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - იტალია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - უვადო "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 13.08.10
2. აღიარებითი 13.08.10
3. აღიარებითი 13.08.10
1. აღიარებითი 06.12.10
2. აღიარებითი 06.12.10
3. აღიარებითი 06.12.10