სომნოლი 7,5 მგ / SOMNOLS® 7.5mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002916
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სომნოლი 7,5 მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SOMNOLS® 7.5mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Zopiclone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 7.5მგ აპკით შემოგარსული ტაბლეტი №10 და №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 7.5mg #10 and #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Latvia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 28.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით, ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 28.07.10
2. აღიარებითი 28.07.10
3. აღიარებითი 28.07.10