გლიცირონის ტაბლეტები / GLYCYRON® Tablets
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002915
სავაჭრო დასახელება (ქართ) გლიცირონის ტაბლეტები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) GLYCYRON® Tablets
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტი №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Japan
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 28.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.11.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
რაფიკ გ. მელიკ-ოჰანჯანიანი (სომხეთის რესპუბლიკა)
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 28.07.10
2. აღიარებითი 28.07.10