რასილეზი / Rasilez®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002910
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რასილეზი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Rasilez®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Aliskiren
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 300 მგ აპკით შემოგარსული ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 300mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 06.05.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება 24.02.2012 ცვლილება გამოყენების ინსტრუქციაში.
ცვლილება "№02-414/ო 05.06.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Rasilez® 300 mg, 300მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Farma S.p.A. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Europharm Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 06.05.2013 "
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ#02-621/ო 21.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rasilez® 300 mg, 300მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Farma S.p.A. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Europharm Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 06.05.2013 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1036/ო 29.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rasilez® 300mg, 300მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების და სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Farma S.p.A. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Europharm Limited (გაერთიანებული სამეფო) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 06.05.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.26.07.10
1. აღიარებითი 05.06.11
2. აღიარებითი 05.06.11
3. აღიარებითი 05.06.11
1.აღიარებითი 21.07.11
2.აღიარებითი 21.07.11