ნებიდო / NEBIDO
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002908
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნებიდო
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) NEBIDO
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Testosteron
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 250 მგ/მლ 4 მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულაში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 250mg/ml Solution 4ml for I.M. injection in ampoules
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.12.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ბაიერ შერინგის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის „ა“ და „ბ“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება, ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში, ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.