ფერვექსი ბავშვებისთვის / Fervex for Children
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002907
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფერვექსი ბავშვებისთვის
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Fervex for Children
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 3გ ფხვნილი პერორალური ხსნარის მოსამზადებლად ბანანის არომატით პაკეტი №8
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 3g for oral solution with banana flavour in sachets #8
მწარმოებელი ქვეყანა: France, Agen
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 18.01.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია დელტა მედიკალი
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება, ინსტრუქციის სტილისტური ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ#02-1173/ო 03.11.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: FERVEX CHILDREN, 280მგ/10მგ/100მგ 3გ ფხვნილი პერორალური ხსნარის მოსამზადებლად პაკეტი №8 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Bristol-Myers Squibb (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Bristol-Myers Squibb Kft (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 18.01.2013 "
ცვლილება 18.11.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება; ინსტრუქციის კორექცია.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 18.11.11
2. 18.11.11
1. აღიარებითი 03.11.11
2. აღიარებითი 03.11.11