იზოდინიტი / Isodinit
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002904
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იზოდინიტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Isodinit
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Isosorbide dinitrate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20 მგ პროლონგირებული მოქმედების ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Prolonged- release tablets 20mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Bulgaria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
აქტავისის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილება (დამატება)
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.