იზოდინიტი / Isodinit
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002902
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იზოდინიტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Isodinit
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Isosorbide dinitrate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10 მგ ტაბლეტი №60
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 10mg #60
მწარმოებელი ქვეყანა: Bulgaria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
აქტავისის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.