ტებანტინი / TEBANTIN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002900
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტებანტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) TEBANTIN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: gabapentin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 300მგ კაფსულა №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 300mg #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გედეონ რიხტერის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილებების გათვალისწინებით - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში, ლიცენზირებისას მითითებული ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება, შენახვის პირობების ცვლილება, ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხის კონტროლის მეთოდის ცვლილება.
ცვლილება 18.07.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება.
კომენტარები
   
1. 18.07.11
2. 18.07.11