დიაზეპამი / DIAZEPAM
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002896
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიაზეპამი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DIAZEPAM
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Diazepam
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ ტაბლეტი №24
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 5mg #24
მწარმოებელი ქვეყანა: Repablic of Armenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით ფორმა №2 (I ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს "სახალხო აფთიაქი"
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.