ვილპრაფენ სოლუტაბი / WILPRAFEN SOLUTAB
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002862
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვილპრაფენ სოლუტაბი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) WILPRAFEN SOLUTAB
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Josamycin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1000მგ დისპერგირებადი ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Dispersable tablets 1000mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასტელას წარმომადგენლობა საქართველოში
კომენტარები
   
1.
2.