ბენზილპენიცილინი / Benzylpenicilline
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002857
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბენზილპენიცილინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Benzylpenicilline
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Benzylpenicilline
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1000000 ერთეული ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 1000 000 Unit for solution for I.V. and I.M. injection in vial #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ტონუსი
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.