გრიპოლ ნეო / GRIPPOL® Neo
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002856
სავაჭრო დასახელება (ქართ) გრიპოლ ნეო
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) GRIPPOL® Neo
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Vaccine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5მლ (1 დოზა) ტრივალენტური გრიპოზული ინაქტივირებული სუბერთეულოვანი ადიუვანტური ვაქცინა კანქვეშ და ი.მ. შესაყვანი სუსპენზიის სახით შპრიცში №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0,5 ml (1 dose) influenza trivalent inactivated polymer-subunit adiuvant vaccine, suspension for subcutaneous and intramuscular injection, in syringe №1
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სოფიკო ღვინიანიძე
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.
3.