მაკროგოლი / MAKROGOL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002850
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მაკროგოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) MAKROGOL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Macrogol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 54.93გ ფხვნილი შიგნით მისაღები ხსნარის მოსამზადებლად პაკეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 54.93g for oral solution in sachets #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ლეკ ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
კომენტარები
   
1.
2.