კო-დიოვანი / CO-DIOVAN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002847
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კო-დიოვანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CO-DIOVAN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Valsartan/ Hydrochlortiazide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 160/12.5მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 160/12.5mg #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება ინოვაციური საშუალების რეგისტრაცია
კომენტარები
   
1.
2.