კო-დიოვანი / CO-DIOVAN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002846
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კო-დიოვანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CO-DIOVAN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Valsartan/ Hydrochlortiazide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 160/12.5მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 160/12.5mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება ინოვაციური საშუალების რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ#02-435/ო 10.06.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Co-Diovan ®, 160/12,5მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14 მწარმოებელი - ФАМАP A.B.E. (საბერძნეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis (Hellas) A.E.B.E. (საბერძნეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.07.2015 "
კომენტარები
   
1. 22.07.10
2. 22.07.10
1. აღიარებითი 10.06.11