დიოვანი / DIOVAN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002840
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიოვანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DIOVAN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Valsartan
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 80მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 80mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Spain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება ინოვაციური საშუალების რეგისტრაცია
ცვლილება 20.04.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.