დიოვანი / DIOVAN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002843
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიოვანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DIOVAN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Valsartan
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 160მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 160mg #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Spain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება ინოვაციური საშუალების რეგისტრაცია
ცვლილება 20.04.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
ცვლილება "ბრძ№ 02-885/ო 06.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Diovan® 160 mg, 160მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Novartis Pharma GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Novartis Finland Oy (ფინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლიტვა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.07.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.
1. აღიარებითი 06.06.3. აღი12
2. აღიარებითი 06.06.12
3. აღიარებითი 06.06.12
4. აღიარებითი 06.06.12