დიოვანი / DIOVAN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002842
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიოვანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DIOVAN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Valsartan
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 160მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 160mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Spain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნოვარტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება ინოვაციური საშუალების რეგისტრაცია
ცვლილება 16.08.2010 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვია-მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება
კომენტარები
   
1.
2.