ენაპი / Enap®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002789
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ენაპი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Enap®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Enalaprile
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 20mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება 30.05.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
ცვლილება "27.01.2011უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება Enap® 20მგ ტაბლეტი №20 მწარმოებელი - KRKA d.d. Novo mesto (სლოვენია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 30.04.2012 "
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვა-მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება
ცვლილება "ბრძ№02-134/ო 30.01.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Enap® 20 mg, 20მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - KRKA d.d. Novo mesto (სლოვენია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - KRKA d.d. Novo mesto (სლოვენია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე -ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 30.05.11
2. 30.05.11
1. აღიარებითი 27.01.11
2. აღიარებითი 27.01.11
1. აღიარებითი 30.01.12
2. აღიარებითი 30.01.12