ავასტინი / Avastin®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002786
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ავასტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Avastin®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Bevacizumab
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 400 მგ/16 მლ საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი 16 მლ ფლაკონში №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Concentrate for solution for Infusion 400mg/16ml 16ml in vial #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.05.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ჰოფმან ლა როშის წარმომადგენელი საქართველოში
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის ცვლილება, I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილებები ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში
ცვლილება 20.12.2010 I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება და უმნიშვნელო ცვლილებები ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში.
კომენტარები
   
1.
2.