ლასტეტი ინექცია / Lastet inj.
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002781
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლასტეტი ინექცია
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Lastet inj.
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Etoposide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ/5მლ 5მლ ი.ვ. საინექციო ხსნარი, ამპულა №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 100mg/5ml dolution for I.V. injection in ampoules #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Japan
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ეი-ბი-სი ფარმაცია
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 13.07.10
2. 13.07.10