პრიორიქსი / Priorix®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002766
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პრიორიქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Priorix®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Vaccine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1 დოზა(0.5 მლ) კომბინირებული წითელა-წითურა-ყბაყურას ვაქცინა ლიოფილიზატის სახით ფლაკონში №1 და0.5მლ (1დოზა) გამხსნელი წინასწარ შევსებულ შპრიცში №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Combined measles, mumps and rubella lyophilised vaccine #1 with diluent 0,5ml (1dose)in prefilled syringe #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.01.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 13.07.10