ჰავრიქსი 1440/1 მლ / Havrix® 1440U/1ml
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002765
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ჰავრიქსი 1440/1 მლ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Havrix® 1440U/1ml
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Vaccine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): A ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ინაქტივირებული ვაქცინა მოზრდილთათვის,1მლ/1დოზა(1440 ერთეული)ი.მ. შესაყვანი საინექციო სუსპენზია შპრიცში №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Hepatitis A inactivated vaccine for Adults, 1ml/1dose (1440 Unit) suspension for I.M. injection in syrung #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.01.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 13.07.10