ინფაკოლი / INFACO®L
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002762
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინფაკოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) INFACO®L
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Simethicone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40მგ/მლ 50 მლ ორალური სუსპენზია პოლიეთილენის ფლაკონში პიპეტ-დოზატორთან ერთად
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 40mg/ml 50ml Oral suspension
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.10.2016
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ვიტ ჯორჯია ფარმი
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 13.07.10
2. აღიარებითი 13.07.10