გლიცეროლი გვირილა და ბალბა ნოვა არგენტინა / GLYCEROL CHAMOMILE and MALLOW NOVA ARGENTIA
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002758
სავაჭრო დასახელება (ქართ) გლიცეროლი გვირილა და ბალბა ნოვა არგენტინა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) GLYCEROL CHAMOMILE and MALLOW NOVA ARGENTIA
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: -
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 3გ რექტალური ხსნარი, მიკროოყნა №6
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 3g rectal solution microclismi #6
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: უვადო
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს \\\"მედიტალია\\\"
ცვლილება "ბრძ№ 02-736/ო 14.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA NOVA ARGENTIA, 3გ რექტალური ხსნარი, კონტეინერი ერთჯერადი დოზით №6 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - AF UNITED S.P.A. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA S.p.A. (იტალია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - იტალია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „მედიტალია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - უვადოდ "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 13.07.10
2. აღიარებითი 13.07.10
1. აღიარებითი 14.05.12