მილგამა მონო 300 / milgamma® mono 300
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002757
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მილგამა მონო 300
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) milgamma® mono 300
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Benfotiamin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 300 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film Coated tablets 300mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: უვადო
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება "ბრძ№ 02-462/ო 28.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: milgamma® mono 300, 300მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30 მწარმოებელი - Riemser Specialty Production GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - WORWAG PHARMA GmbH & Co.KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - გერმანია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი პი სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - უვადოდ "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 13.07.10
2. აღიარებითი 13.07.10
3. აღიარებითი 13.07.10
1. აღიარებითი 28.03.12
2. აღიარებითი 28.03.12