სონლაქსი / Sonlaks®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002724
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სონლაქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Sonlaks®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Zopiclone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 7.5 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 7.5mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Latvia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 05.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გრინდექსის წარმომადგენლობა
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილება; შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში. I რიგის ბ ტიპის ცვლილება – შენახვის პირობების რედაქციული ცვლილება;ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხის კონტროლის მეთოდის ცვლილება-განახლება.
ცვლილება "ბრძ#02-626/ო 23.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: SOMNOL® 7.5 mg, 7,5 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №10 და №20 ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Joint Stock Company Grindex (ლატვია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Joint Stock Company Grindex (ლატვია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 25.07.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.
1. აღიარებითი 23.07.11
2. აღიარებითი 23.07.11