ფოსტერი / FOSTER®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002714
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფოსტერი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) FOSTER®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მკგ/6მკგ საინჰალაციო ხსნარი 120 დოზა დოზირებულ ინჰალატორში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 100mcg/6mcg solution for Inhalation 120 doses in dosage Inhaler
მწარმოებელი ქვეყანა: Austria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 05.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 05.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება "27.01.2011 1. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: FOSTER® 100მკგ/6მკგ საინჰალაციო ხსნარი 120 დოზა დოზირებულ ინჰალატორში მწარმოებელი - Chiesi Farmaceutici S.p.A (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Torrex Chiesi Pharma GmbH (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ავსტრია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 05.07.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.
1. აღიარებითი 27.01.11
2. აღიარებითი 27.01.11