პროპილთიოურაცილი / PROPYLTHIOURACIL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002710
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პროპილთიოურაცილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) PROPYLTHIOURACIL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: PROPYLTHIOURACIL
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ ტაბლეტი ფლაკონში №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 50mg in flacon #100
მწარმოებელი ქვეყანა: England
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 05.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.04.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 05.07.10
2. აღიარებითი 05.07.10