დიკლაკი / DICLAC®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002708
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიკლაკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DICLAC®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Diclofenac sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 75მგ/3მლ 3მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 75mg/3ml 3ml for I.M. injection in ampoules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 05.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ნიუ ჯორჯია
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 05.07.10
2. აღიარებითი 05.07.10