ოტიპაქსი / OTIPAX®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002229
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ოტიპაქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) OTIPAX®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 16გ ყურის წვეთები მინის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Ear drops 16g in glass flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია ბიოკოდექსის წარმომადგენელი ანა ვაჩეიშვილი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ#02-1219/ო 16.11.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: OTIPAX® 16გ ყურში ჩასაწვეთებელი ხსნარი ფლაკონში საწვეთურით მწარმოებელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "21.06.10 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: საფრანგეთი,ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი: შპს „იმპექსფარმი"შეტყობინების მოქმედების ვადა: 07.05.2015“ი
ცვლილება 20.12.2010 I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
ცვლილება "ბრძ№114/ო 14.02.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: OTIPAX® 16გ ყურის წვეთები მინის ფლაკონში მწარმოებელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 7.05.2015 "
ცვლილება "04.06.10 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი: შპს „გრინლაინ ჰელსი"შეტყობინების მოქმედების ვადა: 07.05.2015 “
ცვლილება "ბრძ№ 02-1221/ო 06.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: OTIPAX®, 16გ ყურის წვეთები მინის ფლაკონში მწარმოებელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - BIOCODEX (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.გაუქმდა აღიარებითი 21.06.10
2. გაუქმდა აღიარებითი 21.06.10
1. აღიარებითი 04.06.10
2. აღიარებითი 04.06.10
1.
2.
1. აღიარებითი 14.02.11
2. აღიარებითი 14.02.11
1. აღიარებითი 16.11.11
2. აღიარებითი 16.11.11
3. აღიარებითი 16.11.11
4. აღიარებითი 16.11.11
5. აღიარებითი 16.11.11