ბიკალუტამიდი-ტევა 50მგ / BICALUTAMIDE-TEVA 50mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002703
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბიკალუტამიდი-ტევა 50მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) BICALUTAMIDE-TEVA 50mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Bicalutamide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 50mg #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Israel
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 05.10.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ტევა ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
ცვლილება 01.02.11 I რიგის ა ტიპის პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება
ცვლილება 16.07.10 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილება/დამატება.
ცვლილება "ბრძ№02-1191/ო 01.08.12 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Bicalutamide Teva 50 mg, 50მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №28 მწარმოებელი - Teva UK Ltd (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Teva Italia S.r.l. (იტალია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - იტალიის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 05.10.2014 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 01.02.11
2. 01.02.11
1. აღიარებითი 01.08.12