ალოტენდინი / ALOTENDIN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002066
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ალოტენდინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ALOTENDIN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amlodipine/Bisoprolol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ/5მგ ტაბლეტი №28, №30, №56 და №90
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 10mg/5mg #28, #30, #56 and #90
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ეგის ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება 16.07.2010 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - აქტიური სუბსტანციის მწარმოებლის ცვლილება /დამატება
ცვლილება "06.08.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება; I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - ლიცენზირებისას მითითებული ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება, "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 06.08.11
2. 06.08.11
3. 06.08.11
4. 06.08.11
5. 06.08.11