ცეფამედი / Cefamed
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002221
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ცეფამედი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Cefamed
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ceftriaxon
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0,5g fxvnili i.m. saineqcio xsnaris mosamzadeblad flakonSi + 2ml gamxsneli 1% lidokainis hidroqloridis xsnari ampulaSi
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 0.5g for I.M.injection in vial + Solvent 1% Lidocaine Hydrochloride solution 2ml in ampoles
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ვორლდ მედიცინის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 07.05.10
2. 07.05.10