ლაციპილი / Lacipil™
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002690
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლაციპილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Lacipil™
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Lacidipine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტი 4მგ №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 4mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება № 02-87/ო 18.03.2011უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Lacipil 4მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14მწარმოებელი - GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (პოლონეთი)პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი ან/და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - GlaxoSmithKline Latvia SIA (ლატვია)სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვიაფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - გიორგი ქავთარაძე
ცვლილება "ბრძ№02-275/ო 24.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Lacipil®, 4მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (პოლონეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline Export Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 02.07.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 02.07.10
2. 02.07.10
1. აღიარებითი 18.03.11
2. აღიარებითი 18.03.11
1. აღიარებითი 24.02.12
2. აღიარებითი 24.02.12
3. აღიარებითი 24.02.12
4. აღიარებითი 24.02.12