ლაციპილი / Lacipil™
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002689
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლაციპილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Lacipil™
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Lacidipine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2 მგ ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 2mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.02.07.10
2.02.07.10