ენაპი-ჰაში / Enap®-H
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002659
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ენაპი-ჰაში
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Enap®-H
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Enalapril maleate/ Hydrochlorthiazide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ/25მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 10mg /25mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.09.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ნიუ ჯორჯია“
კომენტარები სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: ბულგარეთი
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 30.06.10.
2. აღიარებითი 30.06.10.
3. აღიარებითი 30.06.10.