კო-რენიტეკი / CO-RENITEC®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002658
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კო-რენიტეკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CO-RENITEC®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug (Enalapril maleate/Hydrochlortiazide)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20მგ/12.5მგ ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 20mg /12.5mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.02.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ნიუ ჯორჯია“
კომენტარები სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: ბულგარეთი
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 30.06.10.
2. აღიარებითი 30.06.10.
3. აღიარებითი 30.06.10.