ამარილი / Amaryl
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002613
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ამარილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Amaryl
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Glimepiride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 2mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 21.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.06.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
„ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 21.06.10
2. აღიარებითი 21.06.10