სტიმოლი / STIMOL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002611
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სტიმოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) STIMOL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Citrulline Malate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1გ/10მლ 10მლ პერორალური ხსნარი, პაკეტი №36
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Oral solution 1g/10ml 10ml in sachets #36
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 21.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით: შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 21.06.10.
2. აღიარებითი 21.06.10.
3. აღიარებითი 21.06.10.