მეტეოსპაზმილი / MeteoSpasmyl®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002609
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მეტეოსპაზმილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) MeteoSpasmyl®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Alverin citrate; Simethicone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): კაფსულა №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules #20
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 21.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.02.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 21.06.10.
2. აღიარებითი 21.06.10.