ხოფიტოლი / CHOPHYTOL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002606
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ხოფიტოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CHOPHYTOL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _ (Artishoc)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): შემოგარსული ტაბლეტი №180
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets #180
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 21.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 10.10.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 21.06.10.
2. აღიარებითი 21.06.10.
3. აღიარებითი 21.06.10.