დორამიცინი / DORAMYCIN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002589
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დორამიცინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DORAMYCIN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Spiramycin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 3 000 000 სე შემოგარსული ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 3 000 000 IU Coated tablets #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 21.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.06.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ვორლდ მედიცინის წარმომადგენლობა
ცვლილება 04.08.10 I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის დიზაინის ცვლილება
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება;I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - არააქტიური სუბსტანციის ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება და კორექტირება ინსტრუქციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.
3.