რენი / RENNIE®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002528
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რენი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) RENNIE®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug (Calcium Carbonate, Magnesium Carbonate)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): საღეჭი ტაბლეტი მენთოლის არომატით №24
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Chewable tablets with menthol flevour #24
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ბაიერ შერინგის წარმომადგენლობა
ცვლილება 24.03.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
ცვლილება "13.01.2011წ ბრძ№25/ო უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rennie® Antacidum საღეჭი ტაბლეტი მენთოლის არომატით №24 და №48 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების და სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Bayer Sante Familiale (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Bayer Sp. z o.o. (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 16.06.2015 "
ცვლილება №02-72/ო 16.03.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rennie® 680მგ/80მგ საღეჭი ტაბლეტი №24 მწარმოებელი - Bayer Sante Familiale (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Bayer Oy (ფინეთი) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 16.06.2015
ცვლილება 30.03.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, ინსტრუქციის კორექცია.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღარებითი 13.01.2011
2.აღარებითი 13.01.2011
3.აღარებითი 13.01.2011
4.აღარებითი 13.01.2011
1. აღიარებითი 16.03.11
2. აღიარებითი 16.03.11
1. 30.03.12
2. 30.03.12