რენი / RENNIE®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002527
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რენი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) RENNIE®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug (Calcium Carbonate, Magnesium Carbonate)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): საღეჭი ტაბლეტი მენთოლის არომატით №12
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Chewable tablets with menthol flevour #12
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ბაიერ შერინგის წარმომადგენლობა
ცვლილება 24.03.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
ცვლილება 30.03.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, ინსტრუქციის კორექცია.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 30.03.12
2. 30.03.12