ბეპანთენი / Bepanthen®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002524
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბეპანთენი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Bepanthen®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Dexpanthenol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5% 30გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 5% Ointment 30g for external use in tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ბაიერ შერინგის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ№02-72/ო 16.03.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Bepanthen® 50მგ/გ 30გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბში მწარმოებელი - GP Grenzach Productions GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - UAB Bayer (ლატვია) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 16.06.2015 "
ცვლილება "20.01.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Bepanthen® 50მგ/გ 30გ გარეგანი გამოყენების მალამო ტუბში მწარმოებელი - GP Grenzach Produktions GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Bayer Sp. z o.o. (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 16.06.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 20.01.11
2. აღიარებითი 20.01.11
3. აღიარებითი 20.01.11
1. აღიარებითი 16.03.11
2. აღიარებითი 16.03.11
3. აღიარებითი 16.03.11