ვაზორექსი 10 მგ / Vasorex® 10mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002519
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვაზორექსი 10 მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Vasorex® 10mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amlodipine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 10mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 31.12.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს „ჯი-პი-სი“
ცვლილება "#02-219/o 18.04.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Amlodipina LPH® 10mg, 10მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - LABORMED PHARMA SA (რუმინეთი) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - LABORMED PHARMA SA (რუმინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 31.12.2012 "
ცვლილება "№02-398/ო 01.06.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Amlodipina LPH® 10mg, 10მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით. მწარმოებელი - LABORMED PHARMA SA (რუმინეთი) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - LABORMED PHARMA SA (რუმინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 31.12.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 16.06.10
2. აღიარებითი 16.06.10
1. აღიარებითი 18.04.11
2. აღიარებითი 18.04.11
1. აღიარებითი 01.06.11
2. აღიარებითი 01.06.11